Sjøfolk føler seg sveket av Høyre

Rederinæringen er i harnisk over forslaget til statsbudsjett. Tusenvis av jobber på sjøen står i fare for å bli rasert med Høyres hjelp, mener næringen.