- Penger gir resultater

— Funnene som tyder på manglende sammenheng mellom ressursinnsats og eksamensresultater, er ikke veldig forbausende, sier leder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet.