Burde vært på bordet

Høyres energipolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, mener at statsråd Jørgen Kosmos opptreden overfor Konkurransetilsynet er svært alvorlig.