Telenor venter med storfusjon

Telenor tror ikke lenger på en snarlig nordisk fusjon. Kursfallet på børsen har skapt for ulike prisforventninger hos kjøpere og selgere.