Norad gir 30 millioner kroner til Norsk Solar

Det Stavanger-baserte solcelleselskapet får statlige midler til risikoavlastning. Pengene skal brukes på å utvikle solanlegg i Vietnam, Sør-Afrika, Pakistan og Indonesia.

Norsk Solar-sjef Øyvind Vesterdal er til stede under olje- og energimessa i Stavanger.
Publisert: Publisert:

Solenergi-selskapet får dermed statlige midler for andre gang. De utvikler kommersielle solcelleanlegg som kan legges på næringsbygg i utviklingsland.

– Dette tar ned risikoen og det blir lettere å utvikle prosjekter, sier Norsk Solar-sjef Øyvind Vesterdal.

På spørsmål om det er vanskelig å satse på solkraft i utviklingsland uten støtte, svarer Vesterdal nei.

– Vi klarer å utvikle prosjekter uten støtte, midlene kan bli en utløsende faktor som gir investorer mer trygghet når vi utvikler prosjekter mot en langsiktig gevinst, sier han.

Vil erstatte kull

Norad gir inntil 30 millioner kroner i prosjektstøtte til Norsk Solar. Den fulle støtten utbetales dersom selskapet har investeringskostnader på 40 millioner kroner.

De 40 millionene skal gå til prosjektutvikling og risikopremie i lånefinansiering til prosjektene i fire utviklingsland, forteller Norad-sjef Bård Vegar Solhjell.

– Beløpet er stort ettersom det er til ulike prosjekter i ulike land. Norsk Solar er en solid aktør som investerer i kommersielle solanlegg, og gjennom det bidrar det til å få en utvikling i fornybar energi. Håpet er at det erstatter kull og bidrar til utvikling, sier han.

Han mener sol kommer til å være den dominerende energikilden i dette århundret.

– Afrika alene har 60 prosent av solpotensialet i verden. Av kapasiteten som er installert, er kun én prosent utløst. Vi har en ambisjon om å kunne bidra til å utløse store fornybarinvesteringer i utviklingsland, sier Norad-sjefen.

Stavanger-selskap henter over 100 millioner - og vil på børs

«Vindkraftkongen» størst

Norsk Solar ble etablert i 2017 av Petter S. Berge, Øyvind L. Vesterdal, Are Selstad, Murshid Ali og Lars Helge Helvig. Selskapet har på kort tid vokst til å bli en internasjonal aktør innen utvikling av solkraft.

I 2021 gikk selskapet på børs, og siden har de fått Finnfund og Norfund inn som partnere.

Norsk Solar utvikler, bygger, drifter og eier solkraftverk og har i dag operative anlegg i Pakistan, Vietnam og Ukraina. Selskapet har sitt utspring fra energimiljøet i Stavanger hvor selskapet har sitt hovedkontor.

Det er «vindkraftkongen» Lars Helge Helvig som er hovedaksjonær i Norsk Solar med sine rundt 47,5 prosent gjennom selskapet Valinor AS.

Publisert: