Veksten i økonomien fortsetter for femte måned på rad

Veksten i fastlandsøkonomien stiger litt mer enn ventet i august, takket være godt makrellfiske.

Veksten i økonomien dabbet litt av i juli. Torsdag publiserer SSB ferske tall for utviklingen i august.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I august viser fastlandsøkonomien en vekst på 1,1 prosent, viser tall fra SSB.

Til sammenligning var det en vekst på 0,4 prosent i juli, og 1,4 prosent i andre kvartal. Da var også økonomien tilbake på samme nivå som før coronapandemien.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,9 prosent i fastlandsøkonomien, ifølge Bloomberg.

Oppgangen skyldes i hovedsak et uvanlig godt makrellfiske, skriver SSB. Holdes fiske og fangst utenfor, var veksten en del svakere på nærmere 0,4 prosent.

– Ser vi bort fra fiskeriene, fortsatte gjeninnhentingen etter pandemien og august var den femte måneden på rad med oppgang i BNP Fastlands-Norge. Sommermånedene er imidlertid preget av sterk sesongvariasjon, og tallene bør derfor tolkes med varsomhet, sier Pål Sletten, seksjonssjef i SSB.

Total BNP, inkludert olje- og gassvirksomhet, vokser 2,0 prosent i august, opp fra 0,8 prosent i juli.

Vekst etter bortfall av reiserestriksjoner

Samlet var det en vekst på 1,7 prosent i vareproduksjonen, og 1,4 prosent i tjenestenæringene.

Blant tjenestenæringene var forretningsmessig tjenesteyting den største bidragsyteren, noe som hovedsakelig skyldes unormalt lave nivåer for reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten måneden før, da reiserestriksjonene fortsatt rammet næringen i større grad.

Bruttoproduktet i industri og bergverk falt 0,7 prosent i august. Trelast- og trevareindustri hadde det største negative bidraget, men nesten alle industrigrener hadde en moderat tilbakegang i august, unntatt næringsmiddelindustrien, som ble trukket opp av fiskebearbeiding.

Utviklingen i fastlandsøkonomien og privat forbruk.

Fortsatt lavere privat forbruk

Til tross for at husholdningenes konsum økte for femte måned på rad med en vekst på 0,6 prosent i august, ligger forbruket likevel 1,3 prosent lavere enn før pandemien inntraff.

Tjenestekonsumet økte 3,4 prosent i august. Fritidstjenester samt hotell- og restauranttjenester bidro mest til veksten, og det var også disse gruppene som ble hardest rammet i pandemien.

Selv om tjenestekonsumet har økt de siste fem månedene, ligger nivået fortsatt fem prosent lavere enn før pandemiens utbrudd.

Varekonsumet ligger derimot fortsatt 12 prosent høyere enn før pandemien, etter et fall på 1,7 prosent i august.

Nordmenns utenlandsforbruk steg 27,3 prosent, men ligger fortsatt om lag 80 prosent lavere enn før pandemien. Utlendingers konsum i Norge økte med nærmere 70 prosent.

Norsk eksport falt med 0,9 prosent, mens importen økte 2,3 prosent.

– Renteheving er spikret

Handelsbanken påpeker at dagens tall var noe sterkere enn ventet, men må tolkes med varsomhet.

– Uvanlig godt makrellfiske trakk imidlertid opp, uten dette var veksten mindre imponerende, skriver meglerhuset i en kommentar.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov tilføyer at det viktigste er at gjeninnhentingen fortsetter og at arbeidsledigheten har falt.

– Renteheving i desember er spikret.

Norges Bank har varslet nytt rentehopp på 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent på sitt neste hovedmøte i desember hvis økonomien utvikler seg som ventet.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert: