Venter 4,3 prosent fall i boligprisene i 2023

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med 4,3 prosent neste år. For tre måneder siden ventet banken at prisene ville falle med 2,4 prosent neste år.

Utsiktsbilde fra Oslo.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en fersk pengepolitisk rapport fra Norges Bank.

Torsdag satte banken som ventet renten opp med 0,25 prosentpoeng, den åttende hevingen på litt over et år. Styringsrenten på 2,75 prosent er den høyeste på 13 år, men er fortsatt lavere enn det som var normalt før finanskrisen i 2008.

Norges Bank venter nå at boligprisene vil falle med 4,3 prosent i 2023. Da banken sist la frem anslag i september ventet den et fall på 2,4 prosent i boligprisene neste år.

Boligprisveksten for 2022 ventes på 4,9 prosent. I forrige pengepolitiske rapport anslo banken en prisvekst på 5,5 prosent i år.

Norges bank om boligprisene

– Falt mer enn anslått

«Vi har sett et omslag i boligmarkedet. Boligprisene har falt mer enn anslått, og antallet usolgte boliger har økt markert», skriver Norges Bank.

«Vi venter at boligprisene vil falle videre frem mot høsten neste år. Lavere boligpriser reduserer husholdningenes formue, og sammen med utsikter til en betydelig nedgang i husholdningenes disponible realinntekt neste år ventes det å bidra til fall i konsumet fra i år til neste år», skriver banken.

Svakere boligmarked vil også bidra til at aktiviteten i norsk økonomi vil falle, antar sentralbanken. Men det grønne skiftet og høy aktivitet innen olje og gass kan bidra til å dempe fallet.

«Høyere prisvekst og en svakere utvikling i boligmarkedet ventes å bidra til en raskere nedkjøling i norsk økonomi enn vi så for oss i september. Store investeringer innen petroleumsnæringen og aktivitet knyttet til klimaomstilling ventes å løfte aktiviteten noe lenger frem», skriver banken.

Investeringene i olje og gass ventes å stige med fire prosent i 2023 og 12 prosent i 2024. Det er lavere anslag enn i forrige rapport, etter at noen planlagte utbyggingsprosjekter er utsatt eller avlyst, opplyser banken. Blant annet meldte Equinor nylig at gigantprosjektet Wisting utsettes til frem mot 2026 etter kraftig kostnadsøkning.

Sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL).

«Vi venter at en rekke nye prosjekter vil føre til at petroleumsinvesteringene tar seg godt opp de neste årene», skriver banken.

– Som ventet

Sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL) sier hun ikke tror denne rentehevingen isolert sett vil få sterk effekt.

– Dette er en utvikling som ventet. Rentebanen er ørlite grann lavere enn i september, men bare litt. Hvis jeg skulle trodd noe annet, så måtte det være at den ble enda lavere enn den ble, men dette er ikke uventet, sier Midsem til E24.

– Hovedsakelig er det fordi boligprisfallet har vært kraftigere i høst enn Norges Bank anslo, og de har fått kraftige signaler fra sitt regionale nettverk om at bedriftene forventer produksjonsnedgang og dårligere lønnsomhet fremover. Samtidig er det helt ventet at de øker nå, med høy inflasjon og lav arbeidsledighet, legger hun til.

– Dette får ingen sjokkeffekt inn i boligmarkedet, tror jeg.

Midsem og NBBL venter en årsnedgang i boligprisene på fire prosent på landsbasis neste år, altså et noe mildere fall enn det sentralbanken ser legger til grunn.

– Jeg tror den korreksjonen vi har hatt i høst fortsetter i noen måneder til. I andre halvår neste år vil nedgangen stoppe og vi vil få en flat vekst, sier Midsem.

– Det som er spesielt nå er at det er utsikter til en nedgang i disponibel realinntekt neste år. Det er historisk sett svært uvanlig, vi må 30 år tilbake for å finne en sånn igjen.

– Det er selvfølgelig inngripende i husholdningenes økonomi, fordi det fører til at de må kutte, og de må være langt mer forsiktige når de skal kjøpe bolig. Det er forklaringen på at jeg tror på boligprisnedgang.

Venter 4,3 prosent boliglånsrente

Norges Bank legger også frem prognoser for utviklingen i folks boliglånsrente de neste årene.

«Prognosene innebærer at boliglånsrenten stiger til 4,3 prosent i løpet av neste år», skriver banken.

Det er samme rentetopp som banken ventet for tre måneder siden.

Ved utgangen av oktober var den gjennomsnittlige utlånsrenten på eksisterende boliglån på 3,3 prosent, oppgir Norges Bank. Det er nær ett prosentpoeng høyere enn ved inngangen til juli.

Lønnsom innskuddsrente

Rundt 85 prosent av hevingene i styringsrenten siden i fjor høst har slått gjennom i folks boliglånsrenter, påpeker Norges Bank. Rentene på bankinnskudd har ikke økt like raskt som utlånsrentene.

«Gjennomslaget fra styringsrenten til innskuddsrenten har vært vesentlig lavere enn til utlånsrenten, men har økt litt den siste tiden. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten til husholdningene var 1,1 prosent ved utgangen av oktober», skriver sentralbanken i sin rapport.

Lave renter på innskudd bidrar til å sikre bankenes lønnsomhet slik at de ikke trenger å øke utlånsrenten i takt med styringsrenten, påpeker sentralbanken.

«Lavere gjennomslag til innskuddsrenten har gjort det mulig for bankene å opprettholde den underliggende lønnsomheten uten å øke boliglånsrentene like mye som styringsrenten», skriver Norges Bank.

Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng
September: Venter 5,5 prosent høyere boligpriser i år
Publisert: