Bare 15 prosent på inntektstoppen er kvinner: – Opprørt på kvinners vegne

Blant de 1.000 som tjente mest i dette landet i 2021, er bare 152 kvinner. En av dem er HR- og IT-sjef Anette Akerø Matre i lagerrobotselskapet Autostore. – Listen viser en strukturell skjevhet som burde opprøre kvinner, sier hun.

HR- og IT-sjef Anette Akerø Matre i Autostore ser en «strukturell skjevhet» i inntektstoppen.
Publisert: Publisert:

Blant de hundre på inntektstoppen er 11 kvinner. Tar man flere med i beregningen, viser skattelistene for 2021, at 152 av 1.000 på inntektstoppen er kvinner.

Navn som kanskje skiller seg ut i toppen, som ligger på 7. og 45. plass blant kvinnene som tjente mest i fjor, er Gro Anita Klungtveit (52) og Anette Akerø Matre (37).

De står oppført med inntekter på henholdsvis 102,5 millioner og 45,6 millioner kroner i 2021.

Klungtveit er regnskapssjef, mens Matre er leder for IT, HR, kommunikasjon og bærekraft i lagerrobot-selskapet Autostore, med hovedkontor i Vats like ved Haugesund.

– Jeg blir opprørt på kvinners vegne, sier Matre, når hun får høre at bare 152 av 1.000 på inntektstoppen i Norge er kvinner.

Ukjent 32-åring sniker seg inn på inntektstoppen

Mener kvinner må jobbe for å komme seg i posisjon

– En ting er at man ser kvinner på formuestoppen. Det er ofte penger som er bundet opp i alt fra kraner til lagerbygg, og penger man ikke får gjort noe særlig med. Men inntekt er som regel cash som man kan investere og bruke etter egen fri vilje, sier Matre.

– Denne listen viser en strukturell skjevhet som burde opprøre kvinner. Kapital arver kapital, det er en selvforsterkende effekt som gjør at menn bare får mer og mer.

Hun tror terskelen for å komme inn på inntektstoppen som kvinne bare vil bli høyere og høyere fordi de som allerede har mye får mer. Derfor kommer hun med følgende råd:

– Jeg tror det er viktig å ha et aktivt forhold til å komme seg i posisjon: krev det samme som de mannlige kollegaene dine i aksje- og opsjonsprogram. Også tørre å være med i selskaper som i oppstartsfasen krever hardt arbeid og mye innsats, men som kan få en oppside som Autostore, hvor man får realisert verdier, sier Matre.

– Er dette noe du har tenkt bevisst på selv?

– Til en viss grad har jeg jo det. Kvinner kan ikke bli opprørt og deretter bare slappe av. Man må gjøre det man kan selv for å komme i posisjon og fortsette å være det, samtidig som at skjevheten i listen underbygger at det er et strukturelt problem som er til hinder. Det er ikke bare «kvinnene» som kan løse dette.

Ikke et normalår

37 år gamle Matre startet i jobben som HR-sjef i Autostore i juni 2020 fra Innovasjon Norge. Siden har hun fått en utvidet rolle og er nå leder for HR, IT, kommunikasjon og bærekraft i selskapet.

Ifølge årsrapporten til Autostore hadde Matre godtgjørelser på 2,4 millioner kroner i 2021. Hun hadde 1,1 millioner aksjer i selskapet det samme året.

– Det ble realisert særskilte verdier i et eldre opsjonsprogram i Autostore i 2021. Det er bakgrunnen for det høye inntektstallet både for meg og Gro Anita dette året, forklarer Matre til E24, og sier at de to trolig ikke blir å se på inntektstoppen neste år.

Opsjoner er en mulighet blant ansatte til å kjøpe aksjer i et selskap, på et gitt tidspunkt og til en forhåndsbestemt pris.

Matre var i 2020 oppført med snaue 5 millioner i aksjeopsjoner i Autostore. I 2021 satt hun igjen med 2,8 millioner i aksjeopsjoner.

Kraftig vekst for AutostoreAutostore-sjefen går av

– Hardt arbeid, fokus og engasjement

Gro Anita Klungtveit har vært med i selskapet siden 2002, året før den første lagerrobot-prototypen ble satt i operasjon.

Klungtveit har vært finansdirektør i selskapet, men fikk ny rolle i mai 2020. I 2020 hadde hun en inntekt på 1,7 millioner kroner og 630.000 aksjer i selskapet, ifølge årsrapporten til Autostore. I tillegg hadde hun 11,6 millioner aksjeopsjoner i 2020.

Også regnskapssjef Klungtveit bekrefter at dette ikke er et normalår for henne inntektsmessig, og viser til realiseringen av opsjonsprogrammet.

– For meg, som med de andre kvinner og menn på listen, vil jeg tro, er det mange års hardt arbeid, fokus og engasjement som ligger bak. Men og det at en har vært heldig med å få jobbe med dyktige, ledere, eiere som har vært villig til å satse og kreative og engasjerte kolleger, skriver Klungtveit i en SMS.

Arvinger topper listen

Kvinnen med mest i inntekt i fjor er arving, eier og styremedlem i investeringsselskapet Sundt AS, Else Helene Sundt (43). Hun innehar fjerdeplassen på inntektstoppen.

Det er første gang siden 2006 at Sundt dukker opp helt i toppsjiktet blant de med høyest inntekt. Men på formuestoppen har navnet hennes vært å se i flere år.

I 2021 hadde Sundt en inntekt på 503,8 millioner kroner. Ifølge årsregnskapet til hennes egne selskap, Helene Sundt AS, går det frem at det i fjor ble tatt ut 500 millioner i såkalt tilleggsutbytte. Tidligere år har Sundt vært oppført med et ensifret tall millioner i inntekt.

Else Helene, eller ofte kalt Helene Sundt, er sammen med broren Christian, arving etter skipsreder Petter Sundt. Bergesen-rederiet var i sin tid et av verdens største tankbåtrederier.

På tidlig 2000-tall ble rederiet solgt og beredte grunnen for investeringsvirksomheten i Sundt AS.

Investeringene til Sundt hadde en fin utvikling i 2021, ifølge Kapital, som skriver at de viktigste investeringene har vært i Christian Ringnes’ eiendomsselskaper Eiendomsspar og Pandox.

E24 har ikke lykkes i å få en kommentar fra Sundt.

– Han er en tydelig leder, som sier nøyaktig hva han menerDette er de 30 rikeste under 30

Ferd-arvinger

Kvinnene med nest mest inntekt er døtrene og arvingene til milliardær Johan H. Andresen, Alexandra Gamlemshaug Andresen (26) og Katharina Gamlemshaug Andresen (27). De tjente henholdsvis 483 og 239 millioner kroner i fjor og innehar 8. og 23. plass på inntektstoppen.

Sammen eier de investeringsselskapet Ferd, som tjente over syv milliarder kroner i fjor.

De tre søstrene Nagell-Erichsen, Margrete (63), Susanne Aud (60) og Karina (65), er også blant topp 100 på inntektslistene.

De tre er oppført med henholdsvis 185 millioner, 166 millioner og 102 millioner kroner i inntekt i 2021.

Søstrene er døtrene og arvinger etter Tinius Nagell-Erichsen, som i sin tid var største aksjonær i Schibsted.

Kvinner på inntektstoppen
Publisert: