• Fredrik Refvem

Unge skal motiveres til utdanning

Invivo i Stavanger skal ikke lenger bare hjelpe dem som skal ut i arbeidslivet. Nå skal attføringsbedriften — sammen med Nav - også hjelpe unge inn i studentlivet.