• Jan Inge Haga

Boligprisene peker ikke alltid oppover

Vi hører at boligprisene kan falle, men at de igjen vil skyte fart om et par-tre år. Historisk erfaring kan gi grunn til mer nøktern optimisme.