Krav om forbedringer av SAS

SAS Interkontinental må utarbeide nye og bedre rutiner for godkjenning av kontrollarbeider for flyflåten.