Innspurt mot mulig stormeieri

To avgjørende innstillinger om kostnader, lønnsomhet og rammevilkår for et nytt stort Tine-meieri på Jæren legges om kort tid fram for selskapets ledelse.