Fare for streik på oljeplattformer fra onsdag

Det har vært liten eller ingen bevegelse i meklingen for ansatte som driver service og vedlikehold på oljeplattformer.