Fleire leverer sjølvmeldinga via nettet

Stadig fleire vel å levera frå seg sjølvmeldinga per e-post.394.000 sjølvmeldingar blei leverte via internett i år, 84.000 densiste dagen.