Skatten tar overskuddet i Statkraft

Med en samlet skatte— og avgiftsbelastning på 1.170 millioner kroner forsvant hele 58 prosent av fjorårsresultatet for Statkraft.