Politistudenter mest motivert

Ingen studenter har større forventninger til sitt framtidige yrkeenn politistudentene. 100 prosent av studentene tror utdannelsenvil føre til et interessant yrke. De er også de mest tilfredse medsitt lærested. Tilsammen svarer 93 prosent av studentene at de erfornøyde.