Student-misnøye med videregående

34 prosent av de som var ferske studenter i høst mener de har fordårlige forkunnskaper fra videregående skole. Lærerstudentene erenda mer misfornøyd.