Bare 1 av 7 er organisert

Bare én av sju ansatte i hotell— og restaurant-næringen er organiserte. Medlemstallet synker.