Ønsker flere avhør i Finance Credit-saken

Forsvareren til den tiltalte Finance Credit-direktøren, Torgeir Stensrud, har i et brev til Økokrim bedt om at det blir foretatt ytterligere avhør i saken.