Vind utfordrer vannkraften

Vindkraft kan i teorien bli større enn vannkraft i Norge.Begrensningene ligger i kraftprisene, subsidiene og befolkningensholdninger.