Kværner under vann

Kværner har fått i oppdrag å levere undervannsutstyr for rundt 275millioner kroner til Woodside Energy i Australia og Santa Fe i USA.