SSB venter oppgang

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at konjunkturbunnen er passert, og at de kommende to årene preges av en moderat oppgang. SSB legger til grunn ytterligere rentekutt på et halvt prosentpoeng og venter ikke renteøkninger før i tredje kvartal neste år.