- Nordområdene er framtida i oljå

Nordområdene er framtidas olje— og gass- provins, mener oljeindustrien. Geofysiker Nina Gravdal skal levere industriens faglige argumenter for en slik utvikling.