- Vi tjuvstarter på framtiden

«Kunnskapsskolen i Stavanger» blir slik den offentlige skolen vil være om noen år, hevder Tore Gudmestad Steen.