Stygge salgstall fra Intel

IT-bjellesauen Intel opplevet at inntektene falt drøyt en fjerdedel siste kvartal. Verdens ledende produsent av mikroprosessorer mener utsiktene for inneværende periode er svært usikre.