Frp sliper budsjett-knivene

Skattelette som virkelig monner for folk flest må være et ufravikelig krav i høstens budsjettforhandlinger, mener fylkestoppene i Frp. Hvis ikke kan Bondevik bare gå. Skatteletten må komme foran både sykehussatsing og eldreomsorg, ifølge Frps fylkesformenn.