Intens skattejakt blant private valutalåntakere

— Vi prioriterer i år å avdekke gevinster blant privatpersoner medvalutalån, sier kontrollsjef Astrid E. Bernhardt ved Rogalandfylkesskattekontor.