Maks fire nye universiteter

Odd Kristian Reme (ap) er bestyrtet over kritikken av Trond Giskesuniversitetsmodell. Reme mener at Norge ikke vil få mer enn firenye universiteter.