Statoil vil stanse politisk proteststreik

Statoil vil gå Arbeidsrettens vei for å stanse en 12 timer langpolitisk streik mot delprivatisering av selskapet neste uke.