Ekofisk skal vokse fram mot 2016

8 milliarder skal investeres, og ekstra ressurser skal tas ut fra Ekofisk tilsvarende et middels stort oljefelt.