Clemet presiserer at grunnskolen er gratis

Grunnskolen skal være gratis, og foreldrene skal ikke betale for leirskoleopphold. Men skolene kan ta imot gaver og frivillige bidrag, og bruke disse pengene fritt.