Skogn er i rute

Selv om Naturkraft ser ut til å ha fått kalde føtter, jobber Industrikraft Midt-Norge foreløpig ufortrødent videre med sitt gasskraftverk.