- Tøvete, sier Hjetland

Voksne, kvinnelige lærere har de beste resultatene i skolen, viser flere undersøkelser.