LO kvesser lønnskravene

Mens industriarbeiderne krever pensjonsavtale i årets lønnsoppgjør,vil kjøttansatte heller ha penger.