Få forlis med oljesøl

Siden Norge ble en oljenasjon i 1969 har ikke ett eneste oljetankskip havarert i norsk del av Nordsjøen eller langs den værharde norskekysten.