Ble ikke enige om ny hovedavtale

Forhandlingsbruddet mellom LO Kommune og Kommunenes Sentralforbundom ny hovedavtale gjør tariffoppgjøret til våren mer komplisert.