Kværner vant milliardkontrakt

Kværner har inngått en intensjonsavtale med operatøren Statoil om ålevere utstyr til ti undervannsbrønner, kontrollsystemer ogbrønnrammer på Kristin-feltet utenfor Midt-Norge.