Mange vil jobbe svart, men mulighetene mer begrenset

Nær halvparten av oss jobber gjerne svart hvis anledningen byr seg, men mulighetene er mer begrenset enn tidligere. Sjansen for å bli tatt, normer og hvilken bransje man tilhører er bestemmende for graden av svart arbeid.