2 av 3 skoler hadde underskudd i fjor

27 av Stavangers 42 grunnskoler drev med underskudd i fjor. Teinå er en av dem.