HiS skuffer Reme

Universitetsrektor Kaare Norum i Oslo og HiS-direktør Inger Østensjø har inngått felles front mot Trond Giskes universitetsforslag.