Nokia med svakere vekstanslag

Nokia nedjusterer anslagene for salget i 1. kvartal i år.Nokia erkjenner at negative markedsforhold vil ha en sterkere innvirkning på selskapets virksomhet enn tidligere antatt.