Utfordrar studentane

Svekkinga av studiefinansieringa er det svakaste punktet i budsjettforslaget frå samarbeidsregjeringa.