Styrket matkontroll, få godbiter til bøndene

Over halvparten av ekstra-satsingen på matkontroll i forslaget til statsbudsjett går til igangsatte programmer for overvåking av kugalskap og skrapesjuke.