Å leve eller dø

Det er ingenting igjen etter jødene i Rajgrod. Nesten ingenting,sier byhistorikeren Janusz Sobolewski, og forsvinner inn i et skap.Bare dette.