- Likegyldig til industrien

Vil staten rolig se at leverandørindustrien til oljå utarmes eller flytter ut? Ingen andre land ville vært så likegyldige til om nasjonal industri får oppdrag, mener TBL.