Styrker Snøhvit-prosjektet

Statoil gjennomfører en ledelsesmessig og organisatorisk styrking av Snøhvit-prosjektet.