20.000 i bot til Fonn

Fiskemottaket Fonn Egersund AS er i Dalane herredsrett dømt til å betale 20.000 kroner i bot for manglende utfylling av såkalt sluttseddel i forbindelse med kjøp av råstoff fra fiskebåt.