Dåvøy vil tvangsoppløse selskaper med lav kvinneandel