Skuffelse i Dalane

Varaordfører Marthon Skårland i Bjerkreim sier han føler seg sveket av stortingspolitikere som har lovet rassikring i Gloppedal.