Vil lage bedre prosesser i oljå

Gründer-bedriften Origo Process har ambisjoner om å bli tre ganger så stor og hente hjem oppdrag som i dag går til London og Aberdeen.